Hoe start je een logopedische behandeling?

de praktische zaken...

Onze Werkwijze

Een eerste afspraak maken kan telefonisch of via mail. Deze gegevens vindt u bij ‘contact’.

We starten steeds met een intakegesprek. Hier bekijken we wat de precieze vraag is en bepalen we welke tests er moeten afgenomen worden. Wanneer kinderen therapie zullen volgen, verwachten we dat één van de ouders of beiden aanwezig zijn bij dit gesprek.

Daarna volgt het logopedisch onderzoek. Afhankelijk van de aard van het probleem volgt dit aansluitend op het intakegesprek.

Na het onderzoek maken wij een logopedisch verslag op. Dit bespreken we met u en we leggen uit wat de therapie zal inhouden. Het logopedisch verslag heb je nodig voor een aanvraag tot tussenkomst in de kosten via de mutualiteit. Daarna starten we de eigenlijke behandeling.

Ziekenfonds

Voor tal van stoornissen is er een gedeeltelijke tussenkomst door:
- de verplichte ziekteverzekering ( het Riziv)
- de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds

Bij het eerste contact zullen wij meer info geven over de terugbetalingsmogelijkheden in uw specifieke situatie. De terugbetaling via de aanvullende vezekering is verschillend per ziekenfonds. Om in aanmerking te komen voor tussenkomst in de kosten via de verplichte ziekteverzekering moet u vier documenten bij het ziekenfonds binnenbrengen.

1. Voorschrift voor een logopedisch bilan/onderzoek:
Dit voorschrift kan worden voorgeschreven door de huisarts of één van de volgende specialisten: KNO-arts, kinderarts, neuroloog.

2. Het logopedisch bilan/verslag:
Dit verslag ontvangt u na het logopedisch onderzoek. Hierin vindt u de resultaten van de tests, uitgevoerd door de logopedist, een motivering voor de therapie en een samenvatting van wat de behandeling zal inhouden.

3. Voorschrift voor logopedische therapie:
Op basis van het logopedisch bilan kan de arts een voorschrift uitschrijven voor logopedische therapie. Dit kan enkel door een geneesheer- specialist (neuroloog, kinderarts, KNO-arts, orthodont)

4. Het aanvraagformulier:
Dit formulier ontvangt u van de logopedist. Hierop plakt u een kleefbriefje van de mutualiteit en zet u datum en handtekening.

Uw privacy

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de GDPR) is het onze taak om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. Meer informative hierover vind je op de privacy pagina.

 

TOP